kursy
Prace Pod Napięciem (PPN)

 

KURS DLA ELEKTROMONTERÓW W ZAKRESIE PRAC POD NAPIĘCIEM PRZY WYKONYWANIU WYCINEK USUWANIU OBCYCH PRZEDMIOTÓW I OBLODZENIA Z LINII NAPOWIETRZNYCH DO 30 kV

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Szczeciński zaprasza osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień w zakresie prac pod napięciem (PPN) przy wykonywaniu wycinek, usuwaniu obcych przedmiotów i oblodzenia z linii napowietrznych do 30 kV.

 

Kurs przeznaczany jest dla elektromonterów zatrudnionych przy eksploatacji, remontach, modernizacji elektroenergetycznych linii napowietrznych do 30 kV.

 

Cel kursu:podniesienie kwalifikacji zawodowych elektromonterów poprzez nabycie wiedzy o pracach pod napięciem, poznanie przepisów PPN, zasad organizacji i wykonywania PPN, zapoznanie się ze sprzętem i narzedziami oraz opanowanie wymienionych w programie szkolenia umiejętności praktycznych.

 

Czas trwania: 23 godz. lekcyjne, w godz. 8.00 - 17.30

Koszt: 1000 zł + VAT/osoba.

Miejsce szkolenia:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Szczeciński, al. Wojska Polskiego 67, 70-478 Szczecin

Termin szkolenia:

6 – 8 maja 2019 r.

Kadra:osoby z uprawnieniami instruktorów PPN w zakresie odbywanego kursu PPN oraz doświadczeniem zawodowym min. 5 lat w zakresie prowadzenia szkoleń.

 

Wymagania dla osób kierowanych na kurs

  • co najmniej dwuletni staż prac przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 30 kV,
  • ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie obsługi, konserwacji, montażu urządzeń instalacji i sieci o napięciu znamionowym do 1kV i powyżej 1 kV,
  • ważne zaświadczenie lekarskie bez przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania prac pod napięciem,
  • ważne zaświadczenie lekarsie bez przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania prac na wysokości powyżej 3m,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP,
  • umiejętność korzystania ze sprzętu asekuracyjnego do pracy na wysokości,
  • z uwagi na część praktyczną odbywającą się w terenie uczestnik kursu powinien posiadać samochód.

 

Wyposażenie osób kierowanych na kurs

 

Lp.

Materiał

Jednostka

Ilość

1

Rękawice elektroizolacyjne klasy 2

para

1

2

Wkłądki przeciwpotne do rękawic elektroizolacyjnych

para

2

3

Rękawice ochronne skórzane

para

1

4

Chełm ochronny elektroizolacyjny z osłoną twarzy

szt.

1

5

Ubranie robocze trudnopalne z długim rękawem

szt.

1

6

Obuwie robocze

para

1

7

Zestaw sprzetu i narzedzi do PPN wycinki, usuwania obcych przedmiotów i oblodzenia z linii napowetrznych do 30 kV (dla każdego zespołu

szt.

1