księgarnia
EGZAMIN KWALIFIKACYJNY ELEKTRYKÓW (D i E) W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACHZeszyt 1 Wymagania ogólne(dotyczą wszystkich osób przystępujących do egzaminu) Antoni Lisowski
EGZAMIN KWALIFIKACYJNY ELEKTRYKÓW (D i E) W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACHZeszyt 2 Podstawowe zasady eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych Jan Strojny
EGZAMIN KWALIFIKACYJNY ELEKTRYKÓW (D i E) W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACHZESZYT 6 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1kV Jan Strojny
EGZAMIN KWALIFIKACYJNY ELEKTRYKÓW (D i E) W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH Zeszyt 7 Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, Elektryczna sieć trakcyjna. Urządzenia elektrotermiczne. Elektryczne spawarki i zgrzewarki. Urządzenia do elektrolizy. Urządzenia prostownikowe i akumulatorowe. Jan Strojny
EGZAMIN KWALIFIKACYJNY ELEKTRYKÓW (D i E) W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACHZESZYT 8 Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń elektroenergetycznych Jan Strojny
EGZAMIN KWALIFIKACYJNY ELEKTRYKÓW (D i E) W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACHZESZYT 9 Badania odbiorcze i eksploatacyjne w instalacjach i urządzeniach elektronicznych do 1kV Fryderyk Łasak